اندیشه

فرهنگی، ادبی، تاریخی، هنری، طنز

اندیشه

فرهنگی، ادبی، تاریخی، هنری، طنز

اندیشه

درباره مدیر:
میر حسین دلدار بناب
متولد 1346 بناب مرند
پژوهشگر

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندها

فراخوان مقاله

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۸:۳۷ ب.ظ

 

زنان همواره در درازنای تاریخ تمدن بشری جایگاه و نقش ویژه ای داشته اند. در دوره های مختلف، برخی جوامع به شیوه های گوناگون بدان تأکید کرده و نمودهای آن را در نمادهای قدسی و غیرقدسی نشان داده اند و در مقابل نیز، برخی فرهنگ ها به مثابه ساخته اندیشه بشر دچار تطور تاریخی شده، چه بسا به دلیل توانمندی‌های اقناعی یا باز دارندة خود، حق زن را از او دریغ کرده و در پاره‌ای از زمان‌ها او را به یک فرآورده فرهنگی از خود بیگانه، کالای اقتصادی و عنصر منفصل اجتماعی معرفی کرده اند.
نگاه به زن در همه دوره‌ها یکسان نبود و از دوره‌ای به دورة دیگر دچار دگرگونی می شد، با این حال، در حقوق و تکالیف وی تغییرات کیفی پدید نمی‌آمد. ظهور اندیشه‌های جدید، بار دیگر نگاه به زن را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد و سعی شد تا او را از پستوی تاریک تاریخ خارج کرده و حقوق طبیعی اش را به وی بازگردانند. برگزاری همایش هایی در این زمینه راه برون رفت از گمنامی زن را به جامعه نشان می دهد. همایش زن در آذربایجان از گذشته تا امروز به دنبال تبیین و توصیف جایگاه زن در این منطقه مهم برآمده است.
آذربایجان در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران نقش آفرین بوده و هست و به عنوان یکی از مناطق بانفوذ و تأثیرگذار نقش ایفاء کرده است؛ هم تأثیرگذاشته و هم تأثیر پذیرفته است. تحقیق و پژوهش پیرامون لایه های مختلف جامعه آذربایجان ضرورتی انکارناپذیر است، اما آنچه در این میان جایگاه ویژه ای دارد، نقش آفرینی های زن آذربایجانی است که از دوره های اسطوره ای تا تاریخ کنونی حضور داشته و دارد. زن آذربایجانی در تحولات منطقه ای، ملی و دینی همواره مدافع ارزش های موجود بوده است. زن آذربایجانی گاهی در قامت عالم و ادیب، گاه در لباس رزم و جنگ و گاه به عنوان نان آور خانه و گاهی نیز درکسوت زن خانه دار چهره نمائی کرده است؛ زنانی چون زینب پاشا و پروین اعتصامی و دهها زن گمنام دیگر مؤید این سخن هستند. اما نکته شایان ذکر آن است که با اینکه اغلب زن آذربایجانی همه توانمندیهای فوق را در خود جمع می کرد، با این حال بستر جامعه، تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای آنها رقم زده است.
شناخت و معرفی زن آذربایجانی به مثابه الگوی زن ایرانی در سطح تاریخ محلی، تدقیق تبیین جایگاه و نقش تاریخی وی را در تحولات جامعه ایرانی تسهیل خواهد ساخت و او را به خودآگاهی خواهد رساند و نیز در گیرودار بحران هویت‌های فردی و اجتماعی، یاریگرش خواهد شد و هویتش را به عنوان زن ایرانی تثبیت خواهد کرد.


محورهای کلی همایش:


۱- زن و اسطوره
۲- زن و سیاست
۳- زن و فرهنگ
۴- زن و اقتصاد
۵- زن و اجتماع
۶- زن و نظامی گری
۷- زن و دین


زمان بندی موضوع:


- زن اسطوره‌ای آذربایجان
- زن در دوره باستان
- زن در قرون اولیه اسلامی
- زن در قرون میانی (از طاهریان تا پایان زندیه)
- زن در دوره قاجار
- زن در دوره معاصر


زمان برگزاری: نیمه دوم شهریور ۱۳۹۳


آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: ۱۵ مردادماه ۱۳۹۳


آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳


مکان برگزاری: آذربایجان شرقی( مرند و جلفا )


برگزار کننده همایش: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ


آدرس الکترونیک: zananazarbayjan@gmail.com


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و شرایط پذیرش و انتشار مقاله

همایش از مقاله‌های پژوهشی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبال می‌کند و از مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
صرفاً مقاله‌هایی در این همایش ارائه می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.
حق چاپ مقاله، پس از پذیرش و ارائه آن، برای انجمن زنان پژوهشگر تاریخ محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.
انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مسولان همایش مسئولیتی در این زمینه ندارد.
شورای علمی در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
نویسنده/ نویسندگان محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:
• نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
•میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده،
دانشگاه، و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
•معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
•درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
•نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفن‌های همراه، منزل، محل کار، و دورنگار نویسندة مسئول؛
نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌ را، به‌همراه مشخصات بالا، از طریق پست الکترونیک، به نشانی zananazarbayjan@gmail.com ارسال کنند.
پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین و شرایط پذیرش» و پذیرش نهایی، ارایه و چاپ آن مشروط به تأیید داوران مقاله و شورای علمی است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام می‌شود.
تعداد کلمات مقاله نباید از ۵۰۰۰ تجاوز کند. درضمن، مقاله با قلم بی‌‌ زر(BZar )14 در برنامة ۲۰۰۷ Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل PDF ارسال شود.
داشتن عنوان، چکیده (حداکثر ۱۵۰ کلمه) و واژه‌های کلیدی
(حداکثر ۷ واژه)، به زبان فارسی برای همة‌ مقاله‌ها الزامی است.
مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری، و فهرست منابع باشد.
معادل لاتین اسامی خاص، اصطلاحات، و واژگان تخصصی درون متن و داخل پرانتز قرار گیرد.


شیوه استناد


ارجاعات مقاله‌، پانوشت و به‌شیوه زیر باشد:
برای ارجاع به منابع در پانوشت نام و نام خانوادگی نویسنده
(تاریخ نشر) عنوان کتاب یا مقاله، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ،
شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر آورده شود.
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، همان، صفحه ذکر شود. در ارجاع
با فاصله نام نویسنده، پیشین، صفحه ذکر شود.
در ارجاع به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آن‌ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، تاریخ نشر، عنوان مدخل، نام دانشنامه، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر آورده شود. مثال: رحیم رئیس نیا دانشمند، اسماعیل حامی،(۱۳۹۱) دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، جلد ۱۷ص ۱۹۳
در ارجاعات به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنگ/ دانشنامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده ‌شود.
در منابع پایان مقاله، ارجاعات تکراری کامل آورده ‌شود و از ترسیم خط به‌جای نام مؤلف خودداری گردد.
منابع: در پایان مقاله، در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام ‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به‌صورت زیر آورده شود:
کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارة جلد، و محل انتشار: نام ناشر.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، و شمارة نشریه.
منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب ‌سایت (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، و سال)، صفحه، و آدرس اینترنتی.


دبیری علمی این همایش را دکتر منیژه صدری؛ هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد شبستر و دکتر اسماعیل حسن‌زاده؛ دانشیار تاریخ دانشگاه الزهرا بر عهده دارد.

 

 • میر حسین دلدار بناب

نظرات  (۴)

از دامن زن  مرد به معراج رود................
پس زن خودش نیاز به معراج ندارد  نیاز به رسیدن به خدا ندارد  ......
دلدار عزیز ان قدر حرف زیاد است که حوصله گفتن و نوشتن اش را ندارم فقط یکیشو که امروز برام اتفاق افتاده رو میگم
همسایه ما خیلی پشت بام میرود هیچ کس در خانه خودش در امنیت نیست هر روز مردم پشت سرش حرف میزنند دیروز از روشنایی ما سرش رو تو کرده بود و نظاره گر خانه ما بود  امروز صبح رفتم در خونه شان و موضع رو گفتم از خودش هیچ انتظاری ندارم چون واقعا خر است  تمام
ولی بقیه ی زنان که هر روز سفره میاندازن و احیاء و نماز امام زمان و ..... حتی یک کلمه حرف نزدنند خدا و انبیاء را گذاشتند زیر تشک     فقط خانم فلانی از ما راضی باشد...خیلی دلم به حال حضرت علی و امام حسین سوخت مردن  مهم نیست زندگی با این مردم نالایق سخت است این قبیل زنان بی هویت  چه بچه هایی تربیت خواهند کرد  چگونه زمینه را برای صلح جهانی و ظهور امام زمان اماده کنند؟ شاید هم تقصیر مردان است چون هویت واقعی را از انان گرفته اند 
من هم یک خانم هستم ان قدر حرف برای گفتن دارم ان قدر ایده برای موفقیت  و انسانی زیستن دارم ولی مثل این که سکوت زیباتر از همه چیز است
استاد عزیز 
عیدتون مبارک
 • گرگرلی آراز
 • سلاملار آمیر حوسین جنابلاری

   

  نه اولار  نه دئیرسیز دئیین !!تاریخه ده گئچیردین !!فلسفه یه ده  - جبره ده - هنده سه یه ده گئچیردین !!اما یامان  زن ذلیل اولموسوزوز ها !!!

  پاسخ:
  سلاملار
  عزیز کئفلی قارداشیم هئچ منه بو بئهتانلار یاراشار؟!
 • محمد رسولی
 • با سلام
  ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عید فطر را به شما و خانواده محترم تبریک میگویم
  از اینکه کم فرصت میکنم به وب شما سر بزنم پوزش میخواهم 
  علتش هم آن است که درگیر کلاس های کنکور و آزمون های قلمچی و غیره هستم
  با التماس دعا از شما و آرزوی توفیقات روز افزون برای شما و خانواده گرامی تان
  پاسخ:
  سلام
  ممنونم محمد عزیز.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی