اندیشه

فرهنگی، ادبی، تاریخی، هنری، طنز

اندیشه

فرهنگی، ادبی، تاریخی، هنری، طنز

اندیشه

درباره مدیر:
میر حسین دلدار بناب
متولد 1346 بناب مرند
پژوهشگر

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندها


درباره مدیر


میر حسین دلدار بناب
متولد 1346 مرند /بناب/
کارشناس ارشد تاریخ
کارشناس زبان و ادبّیات فارسی
پژوهشگر و مردم شناس
عضو انجمن میراث فرهنگی و گردشگری
عضو پیوسته انجمن انسان شناسی ایران
عضو انجمن گفتگوهای بین المللی ایرانشناسی
 
آثار منتشر شده:
 عیاران در تاریخ ایران- احرار- تبریز-1384-نایاب
بررسی افکار و اندیشه های شیخ اسماعیل تائب- راه سبز قم- 1387- نایاب
فرهنگ تطبیقی کنایات دلدار - انتشارات صداقت - تهران - چاپ اول - 1391
آثار زیر چاپ:
مونوگرافی بناب
شناخت نامه ی عیاران
فرهنگ جامع چیستان های ترکی (تاپماجالار)