اندیشه

فرهنگی، ادبی، تاریخی، هنری، طنز

اندیشه

فرهنگی، ادبی، تاریخی، هنری، طنز

اندیشه

درباره مدیر:
میر حسین دلدار بناب
متولد 1346 بناب مرند
پژوهشگر

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندها

 

عیاران در تاریخ ایران

انتشارات احرار - تبریز

چاپ اول 1384

این کتاب به معرفی عیاران و جوانمردان در طول تاریخ ایران می پردازد و ....


 

 

بررسی افکار و اندیشه های شیخ اسماعیل تائب

انتشارات راه سبز قم

چاپ اول 1387

این کتاب به تحلیل اندیشه ها و  معرفی شخصیت برجسته ی ادبی و سیاسی شیخ اسماعیل تائب می پردازد...

 

 

 

فرهنگ تطبیقی کنایات دلدار

انتشارات صداقت - تهران

چاپ اول 1391

در این کتاب بیش از 30 هزار کنایه ترکی توضیح داده شده است و معادل فارسی هریک آورده شده است...

جلدهای 2 و 3 این کتاب آماده ی چاپ می باشد.

 

 

آثار زیر چاپ:

شناخت نامه ی عیاران

این اثر بازنویسی و ویرایش جدیدی از کتاب عیاران در تاریخ ایران با مباحث افزوده ی جدید می باشد...

 

فرهنگ جامع چیستان های ترکی

این اثر شامل چیستان های ترکی است که به صورت میدانی پژوهش شده است و شامل مقدمه ی مبسوطی در خصوص چیستان ها می باشد...

 

مونوگرافی بناب

در این کتاب به بررسی وجه تسمیه و تاریخ اجمالی بناب به همراه جغرافیا و فولکلور و آداب و رسوم و... پرداخته شده است...